Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

beautiful

Bản dịch
đẹp, xinh đẹp
She
cô ấy
cô ta
is
bị
a
một
beautiful
xinh đẹp
đẹp
woman
người phụ nữ
.
Cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp.
Có 8 lời bình
It
itis
nó là
Đây là
Đó là
is
itis
nó là
Đây là
Đó là
bị
a
một
beautiful
đẹp
xinh đẹp
day
ngày
!
Thật là một ngày đẹp trời!
Có 18 lời bình
She
cô ấy
cô ta
is
đang
bị
beautiful
xinh đẹp
đẹp
.
Cô ấy thì xinh đẹp.
Có 15 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.