Tiếng Anh

beautiful

Tiếng Việt
đẹp, xinh đẹp

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
beautifulVí dụShe is a beautiful woman.Bản dịchCô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.