Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

be

Bản dịch
là, được, ở
You
bạn
are
aregoingto
sẽ
sắp sửa
thì
going
aregoingto
sẽ
sắp sửa
đang đi
đi
to
aregoingto
sẽ
sắp sửa
làm
để
vào
đối với
be
tobe
làm
(untranslated)
a
một
man
người đàn ông
đàn ông
.
Bạn sẽ một người đàn ông.
Có 11 lời bình
We
chúng tôi
are
aregoingto
sẽ
sắp sửa
thì
going
aregoingto
sẽ
sắp sửa
đang đi
đi
to
aregoingto
sẽ
sắp sửa
làm
để
vào
đối với
be
tobe
làm
(untranslated)
được
in
trong
vào
Spain
Tây Ban Nha
.
Chúng tôi sẽ Tây Ban Nha.
Có 1 lời bình
I
tôi
am
amgoingto
sắp
sẽ
đang
going
amgoingto
sắp
sẽ
đang đi
đi
to
amgoingto
sắp
sẽ
làm
vào
đối với
với
be
tobe
làm
được
(untranslated)
a
một
mother
người mẹ
mẹ
.
Tôi sẽ một người mẹ.
Có 10 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của be


PersonPresentPast
Iamwas
he/she/itiswas
you/we/theyarewere

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.