Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

battle

Bản dịch
trận chiến, trận đánh
Is
it
our
next
battle
?
Nó có phải là trận đánh tiếp theo của chúng ta?
Có 1 lời bình
Is
it
our
next
battle
?
Nó có phải là trận đánh tiếp theo của chúng ta?
Có 1 lời bình
The
soldiers
are
ready
for
battle
.
Những người lính sẵn sàng ra trận.
Có 3 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.