Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

battery

Bản dịch
pin, ắc quy
The
(article)
watch
đồng hồ đeo tay
đồng hồ
xem
does
doesnot
không
(unstranslated)
làm
not
doesnot
không
không
không phải là
have
a
một
battery
pin
ắc quy
.
Cái đồng hồ đeo tay không có một cục pin.
Có 43 lời bình
The
(article)
clock
đồng hồ
đồng hồ treo tường
does
doesnot
không
(unstranslated)
làm
not
doesnot
không
không
không phải là
have
a
một
battery
pin
ắc quy
.
Đồng hồ không có pin.
Có 16 lời bình
You
bạn
need
cần
cần phải
a
một
battery
pin
ắc quy
.
Bạn cần một cục pin.
Có 6 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.