Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

bathroom

Bản dịch
phòng tắm, nhà tắm, nhà vệ sinh
She
cô ấy
cô ta
is
đang
bị
in
trong
vào
the
(article)
bathroom
phòng tắm
nhà tắm
nhà vệ sinh
.
Cô ấy đang ở trong phòng tắm.
Có 15 lời bình
I
tôi
need
cần
cần phải
a
một
bathroom
phòng tắm
nhà tắm
nhà vệ sinh
.
Tôi cần một phòng tắm.
Có 2 lời bình
Where
ở đâu
đâu
nơi mà (conjunction)
is
đang
bị
the
(untranslated)
bathroom
nhà vệ sinh
phòng tắm
nhà tắm
?
Nhà tắm ở đâu?
Có 8 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.