Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

basket

Bản dịch
giỏ, rổ
My
của tôi
basket
rổ
giỏ
is
đang
bị
under
ở dưới
dưới
the
(article)
table
cái bàn
bàn
.
Cái rổ của tôi đang ở dưới cái bàn.
Có 13 lời bình
I
tôi
make
làm cho
làm
nấu
a
một
basket
rổ
giỏ
for
cho
trong (time)
đối với
my
của tôi
mother
mẹ
người mẹ
.
Tôi làm một cái rổ cho mẹ tôi.
Có 3 lời bình
The
(article)
fruit
trái cây
hoa quả
thành quả
is
đang
in
trong
vào
the
(article)
basket
rổ
giỏ
.
Trái cây thì ở trong giỏ.
Có 9 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.