Tiếng Anh

back

Tiếng Việt
lưng, về

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
backSốsố ítVí dụThey talk behind my back.Bản dịchHọ nói chuyện đằng sau lưng tôi.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.