Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

awards

Bản dịch
những giải thưởng, những phần thưởng
All
tất cả
đều
mọi
those
đó
kia
novels
tiểu thuyết
won
đã giành được
đã giành
đã có được
awards
những giải thưởng
những phần thưởng
.
Tất cả những cuốn tiểu thuyết đó đều đã giành được những giải thưởng.
Có 9 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
won
đã giành được
đã giành
đã có được
four
bốn
awards
những giải thưởng
những phần thưởng
.
Anh ta đã giành được bốn giải thưởng .
Có 5 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.