Tiếng Anh

avoid

Tiếng Việt
tránh

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
avoidVí dụI need to avoid sugar.Bản dịchTôi cần phải kiêng đường.

chia động từ avoid

PersonPresentPast
Iavoidavoided
he/she/itavoidsavoided
you/we/theyavoidavoided
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.