Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

average

Bản dịch
trung bình, mức trung bình, bình quân
What
thật là
cái gì
is
bị
the
(article)
average
trung bình
mức trung bình
bình quân
age
tuổi
tuổi tác
thời đại
of
của
the
(article)
victims
những nạn nhân
các nạn nhân
?
Tuổi trung bình của các nạn nhân là bao nhiêu?
Có 3 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
reads
đọc
,
on
trên
bật
vào (day, month)
average
trung bình
mức trung bình
bình quân
,
three
ba
books
sách
những cuốn sách
những quyển sách
a
một
week
tuần
.
Anh ấy đọc trung bình ba quyển sách một tuần.
Có 5 lời bình
The
(article)
average
trung bình
mức trung bình
bình quân
Trung bình
Có 18 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.