Tiếng Anh

author

Tiếng Việt
tác giả

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
authorSốsố ítVí dụThe author writes about his daughter.Bản dịchTác giả viết về con gái của anh ấy.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.