Tiếng Anh

attitude

Tiếng Việt
thái độ

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
attitudeSốsố ítVí dụI do not like his daughter's attitude.Bản dịchTôi không thích thái độ của con gái anh ấy.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.