Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

attempts

Bản dịch
những lần thử
One
oneof
một trong những
một trong số
một
người
mốt
of
oneof
một trong những
một trong số
của
his
của anh ấy
attempts
những lần thử
was
đã là
đã
a
một
success
thành công
sự thành công
.
Một trong những lần thử của anh ta đã là một thành công .
Có 9 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.