Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

attack

Bản dịch
tấn công
The
attack
happened
in
March
.
Cuộc tấn công đã diễn ra vào tháng ba.
Có 4 lời bình
The
attack
happened
in
March
.
Cuộc tấn công đã diễn ra vào tháng ba.
Có 4 lời bình
He
died
of
a
heart
attack
.
Anh ấy đã chết vì một cơn đau tim.
Có 4 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.