Tiếng Anh

attack

Tiếng Việt
tấn công

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
attackSốsố ítVí dụThe attack happened in March.Bản dịchCuộc tấn công đã diễn ra vào tháng ba.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.