Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

athletes

Bản dịch
vận động viên (plural)
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.