Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

athlete

Bản dịch
vận động viên
Are
đang
you
bạn
a
một
good
giỏi
tốt
hay
athlete
vận động viên
?
Bạn có phải là một vận động viên tốt không?
Có 2 lời bình
I
tôi
am
đang
not
không phải là
không
an
một
An (proper name)
an
athlete
vận động viên
.
Tôi không phải là một vận động viên.
Có 3 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
is
bị
a
một
good
tốt
giỏi
hay
athlete
vận động viên
.
Anh ấy là một vận động viên tốt.
Có 10 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.