Tiếng Anh

ate

Tiếng Việt
đã ăn

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
eatsVí dụThe man eats the apple.Bản dịchNgười đàn ông ăn quả táo.
eatVí dụI eat an apple.Bản dịchTôi ăn một quả táo.
ateVí dụWe ate too much.Bản dịchChúng tôi đã ăn quá nhiều.
eatingVí dụThe man is eating in the kitchen.Bản dịchNgười đàn ông đang ăn trong nhà bếp.
eatenVí dụHave you eaten today?Bản dịchBạn đã ăn gì hôm nay chưa?
eatingVí dụEating too much sugar is not good.Bản dịchĂn quá nhiều đường thì không tốt.
eatVí dụThe girl did not eat fish today.Bản dịchCô gái đã không ăn cá hôm nay.

chia động từ eat

PersonPresentPast
Ieatate
he/she/iteatsate
you/we/theyeatate
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.