Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

at

Bản dịch
ở, vào, lúc
She
is
at
lunch
.
Cô ấy đang chỗ ăn trưa.
Có 33 lời bình
Where
are
they
at
?
Họ đang đâu?
Có 78 lời bình
Where
is
she
at
?
Cô ấy đâu?
Có 90 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.