Tiếng Anh

ask

Tiếng Việt
hỏi, yêu cầu

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
asksVí dụThe student asks a question.Bản dịchNgười học sinh hỏi một câu hỏi.
askVí dụWe ask for a white pasta for the girls.Bản dịchChúng tôi hỏi xin mỳ ý trắng cho các cô gái.
askedVí dụI have not asked your name.Bản dịchTôi đã chưa hỏi tên của bạn.
askVí dụShe did not ask anything.Bản dịchCô ấy đã không hỏi bất cứ cái gì.

chia động từ ask

PersonPresentPast
Iaskasked
he/she/itasksasked
you/we/theyaskasked
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.