Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

ask

Bản dịch
hỏi, yêu cầu
We
chúng tôi
ask
askfor
hỏi xin
xin
hỏi
yêu cầu
for
askfor
hỏi xin
xin
cho
trong (time)
đối với
a
một
white
trắng
màu trắng
pasta
mì Ý
pasta
for
cho
trong (time)
đối với
the
(article)
girls
cô gái (số nhiều)
cô bé (số nhiều)
.
Chúng tôi hỏi mỳ ý trắng cho các cô gái.
Có 20 lời bình
We
chúng tôi
ask
yêu cầu
hỏi
that
rằng
điều đó
đó
you
bạn
come
đi
đến
with
với
cùng
bằng
us
chúng tôi
chúng ta
.
Chúng tôi yêu cầu bạn đi với chúng tôi.
Có 24 lời bình
They
họ
chúng
ask
hỏi
yêu cầu
the
thewoman
người phụ nữ
(untranslated)
woman
thewoman
người phụ nữ
người phụ nữ
.
Họ hỏi người phụ nữ.
Có 16 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của ask


PersonPresentPast
Iaskasked
he/she/itasksasked
you/we/theyaskasked

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.