Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

artists

Bản dịch
những nghệ sĩ, các nghệ sĩ
The
(article)
artists
những nghệ sĩ
các nghệ sĩ
work
việc làm (noun)
làm việc (verb)
làm (verb)
in
trong
vào
the
(article)
morning
buổi sáng
sáng
.
Những người nghệ sĩ làm việc vào buổi sáng.
Có 14 lời bình
They
họ
chúng
are
đang
artists
những nghệ sĩ
các nghệ sĩ
.
Họ là những người nghệ sĩ.
Có 50 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.