Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

artist

Bản dịch

nghệ sĩ

I
am
the
artist
of
the
month
.

Tôi là nghệ sĩ của tháng.

Có 53 lời bình

I
am
the
artist
of
the
month
.

Tôi là nghệ sĩ của tháng.

Có 53 lời bình

The
artists
work
in
the
morning
.

Những người nghệ sĩ làm việc vào buổi sáng.

Có 14 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.