Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

article

Bản dịch
bài báo
This
đây
việc này
điều này
is
đang
the
(article)
article
bài báo
I
tôi
wrote
đã viết
about
về
khoảng
Brazil
Brazil
.
Đây là bài báo tôi đã viết về Brazil.
Có 1 lời bình
I
tôi
read
đọc
an
một
An (proper name)
article
bài báo
in
trong
vào
the
(article)
newspaper
tờ báo
báo
.
Tôi đọc một bài báo trong tờ báo.
Có 1 lời bình
This
đây
việc này
điều này
is
đang
the
(article)
article
bài báo
I
tôi
wrote
đã viết
about
về
khoảng
Brazil
Brazil
.
Đây là bài báo tôi đã viết về Brazil.
Có 1 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.