Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

art

Bản dịch
nghệ thuật
My
của tôi
brother
anh trai
em trai
studies
nghiên cứu
những bài nghiên cứu
học
photography
nhiếp ảnh
and
với
art
nghệ thuật
.
Anh trai tôi nghiên cứu nhiếp ảnh và nghệ thuật.
Có 8 lời bình
I
tôi
study
nghiên cứu
học
sự nghiên cứu
art
nghệ thuật
history
lịch sử
.
Tôi học lịch sử nghệ thuật.
Có 1 lời bình
Art
nghệ thuật
is
bị
a
một
category
phạm trù
thể loại
.
Nghệ thuật là một phạm trù.
Có 5 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.