Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

arm

Bản dịch
tay, cánh tay
His
của anh ấy
arms
những cánh tay
are
thì
short
ngắn
thấp
.
Những cánh tay của anh ấy thì ngắn.
Có 7 lời bình
The
(article)
arms
những cánh tay
Những cánh tay
Có 8 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
had
đã có
a
một
white
màu trắng
trắng
book
cuốn sách
sách
quyển sách
under
dưới
ở dưới
his
của anh ấy
arm
cánh tay
tay
.
Anh ấy đã có một cuốn sách màu trắng dưới cánh tay.
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.