Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

april

Bản dịch
tháng Tư
March
tháng Ba
,
April
tháng Tư
,
May
tháng Năm
có thể
and
với
June
tháng Sáu
Tháng Ba, tháng Tư, tháng Năm và tháng Sáu
Có 49 lời bình
March
tháng Ba
,
April
tháng Tư
,
May
tháng Năm
có thể
and
với
June
tháng Sáu
Tháng Ba, tháng Tư, tháng Năm và tháng Sáu
Có 49 lời bình
April
tháng Tư
is
bị
a
một
month
tháng
of
của
the
(article)
year
năm
.
Tháng Tư là một tháng trong năm.
Có 16 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.