Tiếng Anh

approximately

Tiếng Việt
khoảng chừng, độ chừng, xấp xỉ

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
approximatelyVí dụWe eat for approximately an hour.Bản dịchChúng tôi ăn trong khoảng chừng một giờ.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.