Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

approximately

Bản dịch
khoảng chừng, độ chừng, xấp xỉ
We
chúng tôi
eat
ăn
for
trong (time)
đối với
approximately
khoảng chừng
độ chừng
xấp xỉ
an
một
An (proper name)
an
hour
giờ
tiếng
.
Chúng tôi ăn trong khoảng chừng một giờ.
Có 29 lời bình
They
họ
chúng
are
thì
đang
approximately
khoảng chừng
độ chừng
xấp xỉ
the
thesame
như nhau
(article)
same
thesame
như nhau
giống nhau
như nhau
cùng
age
tuổi
tuổi tác
thời đại
.
Họ khoảng chừng bằng tuổi nhau.
Có 7 lời bình
You
bạn
have
approximately
độ chừng
khoảng chừng
xấp xỉ
a
một
month
tháng
.
Bạn có khoảng chừng một tháng.
Có 32 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.