Tiếng Anh

appointments

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
appointmentSốsố ítVí dụAn afternoon appointment is more convenient for me.Bản dịchMột cuộc hẹn buổi chiều thì thuận tiện hơn đối với tôi.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.