Tiếng Anh

apply

Tiếng Việt
nộp đơn, áp dụng

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
applyVí dụWe are going to apply for an award.Bản dịchChúng tôi sẽ nộp đơn cho một giải thưởng.

chia động từ apply

PersonPresentPast
Iapplyapplied
he/she/itappliesapplied
you/we/theyapplyapplied
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.