Tiếng Anh

appear

Tiếng Việt
xuất hiện, hiện ra

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
appearsVí dụShe appears in the morning.Bản dịchCô ta xuất hiện vào buổi sáng.
appearVí dụMany different letters appear on the screen.Bản dịchNhiều chữ cái khác nhau hiện ra trên màn hình.
appearedVí dụShe appeared in my house.Bản dịchCô ấy đã xuất hiện ở nhà của tôi.
appearVí dụThe woman has to appear on television tomorrow.Bản dịchNgười phụ nữ phải xuất hiện trên tivi vào ngày mai.

chia động từ appear

PersonPresentPast
Iappearappeared
he/she/itappearsappeared
you/we/theyappearappeared
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.