Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

anywhere

Bản dịch
mọi nơi
I
tôi
never
không bao giờ
go
đi
anywhere
mọi nơi
.
Tôi không bao giờ đi bất cứ chỗ nào.
Có 45 lời bình
Cats
những con mèo
mèo
những chú mèo
sleep
ngủ
anywhere
mọi nơi
.
Những con mèo ngủ ở bất kì chỗ nào.
Có 37 lời bình
Go
đi
anywhere
mọi nơi
you
bạn
want
wantto
muốn
muốn
to
wantto
muốn
đến
vào
đối với
.
Đi đến bất cứ nơi nào bạn muốn.
Có 28 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.