Tiếng Anh

anywhere

Tiếng Việt
mọi nơi

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
anywhereVí dụI never go anywhere.Bản dịchTôi không bao giờ đi bất cứ chỗ nào.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.