Tiếng Anh

any

Tiếng Việt
nào, mọi, bất kỳ

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
anyVí dụMy room does not have any windows.Bản dịchPhòng của tôi không có bất kì cái cửa sổ nào.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.