Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

any

Bản dịch
nào, mọi, bất kỳ
My
của tôi
room
phòng
căn phòng
does
doesnot
không
(unstranslated)
làm
not
doesnot
không
không
không phải là
have
any
nào
bất kỳ
windows
cửa sổ
.
Phòng của tôi không có bất kì cái cửa sổ nào.
Có 12 lời bình
Do
(auxiliary verb)
làm
you
bạn
have
any
nào
bất kỳ
other
khác
dresses
đầm (số nhiều)
quần áo (số nhiều)
?
Bạn có những cái đầm nào khác không?
Có 11 lời bình
I
tôi
do
donot
không
đừng
(auxiliary verb)
làm
not
donot
không
đừng
không
không phải là
have
any
bất kỳ
nào
answers
trả lời
những câu trả lời
những đáp án
.
Tôi không có bất kỳ đáp án nào.
Có 15 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.