Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

answers

Bản dịch
trả lời, những câu trả lời, những đáp án
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
answers
trả lời
những câu trả lời
những đáp án
his
của anh ấy
father
bố
cha
ba
.
Anh ấy trả lời bố của anh ấy.
Có 29 lời bình
She
cô ta
cô ấy
answers
những câu trả lời
trả lời
những đáp án
the
(article)
questions
những câu hỏi (số nhiều)
.
Cô ấy trả lời những câu hỏi.
Có 1 lời bình
A
một
girl
cô gái
bé gái
cô bé
answers
trả lời
những câu trả lời
những đáp án
.
Một cô gái trả lời.
Có 13 lời bình

Thảo luận liên quan

Xem thêm:

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.