Tiếng Anh

answered

Tiếng Việt
đã trả lời

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
answersVí dụHe answers his father.Bản dịchAnh ấy trả lời bố của anh ấy.
answeredVí dụI answered his question yesterday.Bản dịchTôi đã trả lời câu hỏi của anh ta hôm qua.
answerVí dụI did not answer to your question.Bản dịchTôi đã không trả lời câu hỏi của bạn .
answerVí dụYour question does not have an answer.Bản dịchCâu hỏi của bạn không có đáp án.

chia động từ answer

PersonPresentPast
Iansweranswered
he/she/itanswersanswered
you/we/theyansweranswered
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.