Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

answer

Bản dịch

câu trả lời, trả lời (v), đáp án

I
did
not
answer
to
your
question
.

Tôi đã không trả lời câu hỏi của bạn .

Có 7 lời bình

He
did
not
answer
me
.

Anh ấy đã không trả lời tôi.

Có 6 lời bình

He
did
not
answer
yet
.

Anh ấy chưa trả lời.

Có 7 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của answer

ngôihiện tạiquá khứ
Iansweranswered
he/she/itanswersanswered
you/we/theyansweranswered
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.