Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

another

Bản dịch
khác, một ... khác
We
chúng tôi
drink
uống
another
khác
một ... khác
cup
cốc
ly
of
của
coffee
cà phê
.
Chúng tôi uống một cốc cà phê khác.
Có 16 lời bình
They
họ
chúng
have
another
khác
một ... khác
son
con trai
.
Họ có một người con trai khác.
Có 15 lời bình
They
họ
chúng
have
another
khác
một ... khác
child
đứa con
con
đứa trẻ
.
Họ có một đứa con khác.
Có 5 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.