Tiếng Anh

another

Tiếng Việt
khác, một ... khác

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
anotherSốsố ítVí dụWe drink another cup of coffee.Bản dịchChúng tôi uống một cốc cà phê khác.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.