Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

animals

Bản dịch
những động vật, những con vật
Cats
những con mèo
mèo
những chú mèo
are
thì
animals
những con vật
những động vật
.
Những con mèo là những con vật.
Có 68 lời bình
Cats
mèo
những con mèo
những chú mèo
and
với
dogs
những con chó
are
đang
animals
những động vật
những con vật
.
Mèo và chó là động vật.
Có 8 lời bình
We
chúng tôi
are
đang
animals
những động vật
những con vật
.
Chúng ta là động vật.
Có 102 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.