Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

and

Bản dịch
và, với
I
tôi
am
đang
a
một
man
người đàn ông
đàn ông
and
với
she
cô ấy
cô ta
is
bị
a
một
woman
người phụ nữ
.
Tôi là một người đàn ông cô ấy là một người phụ nữ.
Có 59 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
is
bị
a
một
man
người đàn ông
đàn ông
and
với
I
tôi
am
đang
a
một
boy
cậu bé
thằng nhóc
.
Anh ấy là một người đàn ông tôi là một cậu bé.
Có 17 lời bình
She
cô ấy
cô ta
is
bị
a
một
girl
cô bé
bé gái
cô gái
and
với
I
tôi
am
đang
a
một
boy
cậu bé
thằng nhóc
.
Cô ấy là một cô bé tôi là một cậu bé.
Có 62 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.