Tiếng Anh

analyses

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
analysisSốsố ítVí dụI did not like the doctor's analysis.Bản dịchTôi đã không thích phân tích của bác .
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.