Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

amount

Bản dịch
lượng, số lượng
The
(article)
amount
số lượng
lượng
is
đang
important
quan trọng
.
Số lượng thì quan trọng.
Có 11 lời bình
They
họ
chúng
change
thay đổi
sự thay đổi
the
(article)
amount
lượng
số lượng
of
của
oil
dầu
.
Họ thay đổi lượng dầu.
Có 6 lời bình
The
(article)
amount
số lượng
lượng
Số lượng
Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.