Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

ambulance

Bản dịch
xe cấp cứu, xe cứu thương
Call
gọi
cuộc gọi
an
một
An (proper name)
ambulance
xe cứu thương
xe cấp cứu
!
Gọi xe cấp cứu!
Có 2 lời bình
An
một
An (proper name)
an
ambulance
xe cứu thương
xe cấp cứu
Một xe cấp cứu
Có 3 lời bình
Call
gọi
cuộc gọi
an
một
An (proper name)
ambulance
xe cứu thương
xe cấp cứu
!
Gọi xe cấp cứu!
Có 2 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.