Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

also

Bản dịch
cũng, còn
We
chúng tôi
like
thích
giống như
giống
birds
những con chim
,
but
nhưng
we
chúng tôi
also
cũng
còn
like
thích
giống như
giống
turtles
những con rùa
.
Chúng tôi thích những con chim nhưng chúng tôi cũng thích những con rùa.
Có 46 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
is
đang
a
một
waiter
anh bồi bàn
Bồi bàn
Tiếp viên
and
với
also
cũng
còn
an
một
an
An (proper name)
actor
diễn viên
nam diễn viên
.
Anh ta là một bồi bàn và cũng là một diễn viên.
Có 32 lời bình
She
cô ta
cô ấy
also
cũng
còn
sleeps
ngủ
here
ở đây
đây
.
Cô ta cũng ngủ ở đây.
Có 37 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.