Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

already

Bản dịch
rồi
We
chúng tôi
know
biết
quen
the
(article)
answer
câu trả lời
trả lời (v)
đáp án
already
rồi
.
Chúng tôi biết câu trả lời rồi.
Có 29 lời bình
I
tôi
like
thích
giống như
giống
her
cô ấy
của cô ấy
already
rồi
.
Tôi thích cô ấy rồi.
Có 36 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
is
đang
already
rồi
here
ở đây
đây
.
Anh ta ở đây rồi.
Có 43 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.