Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

along

Bản dịch
dọc, dọc theo, cùng
We
chúng tôi
play
chơi
đàn
along
dọc theo
dọc
cùng
the
(article)
street
con đường
đường
phố
.
Chúng tôi chơi dọc theo con đường.
Có 29 lời bình
What
cái gì
thật là
if
nếu
they
họ
chúng
take
đưa
nhận
lấy
you
bạn
along
cùng
dọc theo
dọc
?
Nếu họ dẫn bạn theo thì sao?
Có 10 lời bình
They
họ
chúng
walk
đi bộ
đi
bước đi
along
dọc
dọc theo
cùng
the
(article)
castle
lâu đài
.
Họ đi bộ dọc lâu đài.
Có 15 lời bình

Thảo luận liên quan

Xem thêm:

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.