Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

all

Bản dịch
tất cả, đều, mọi
Generally
thông thường
thường thường
nói chung
we
chúng tôi
all
tất cả
đều
mọi
eat
ăn
at
tại
lúc
the
(article)
table
bàn
cái bàn
together
với nhau
cùng nhau
đều
.
Thông thường tất cả chúng tôi cùng ăn tại bàn với nhau.
Có 2 lời bình
I
tôi
like
thích
giống như
giống
all
allof
tất cả
tất cả
mọi
đều
of
allof
tất cả
của
them
họ
chúng
.
Tôi thích tất cả chúng nó.
Có 12 lời bình
Thank
thankyou
cảm ơn
cảm ơn
you
thankyou
cảm ơn
bạn
all
tất cả
mọi
đều
.
Cảm ơn tất cả các bạn.
Có 53 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.