all

Bản dịch
tất cả, đều, mọi
Thank
thankyou
cảm ơn
cảm ơn
you
thankyou
cảm ơn
bạn
all
tất cả
mọi
đều
.
Cảm ơn tất cả các bạn.
Có 53 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.