Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

alcohol

Bản dịch
rượu
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
drinks
uống
alcohol
rượu
,
I
tôi
drink
uống
water
nước
.
Anh ấy uống rượu, tôi uống nước.
Có 1 lời bình
I
tôi
drink
uống
alcohol
rượu
.
Tôi uống rượu.
Có 10 lời bình
They
chúng
họ
drink
uống
alcohol
rượu
.
Họ uống rượu.
Có 6 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.