Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

air

Bản dịch
không khí
It
is
impossible
to
live
without
air
.
Nó là bất khả thi khi sống không có không khí.
Có 1 lời bình
It
is
impossible
to
live
without
air
.
Nó là bất khả thi khi sống không có không khí.
Có 1 lời bình
There
is
no
air
on
the
moon
.
Không có không khí ở trên mặt trăng.
Có 19 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.