Tiếng Anh

agree

Tiếng Việt
đồng ý

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
agreeVí dụWe all agree with you.Bản dịchTất cả chúng tôi đồng ý với các bạn.
agreeVí dụShe does not want to agree with that example.Bản dịchCô ấy không muốn đồng ý với ví dụ đó.

chia động từ agree

PersonPresentPast
Iagreeagreed
he/she/itagreesagreed
you/we/theyagreeagreed
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.